binarized_mnist

Orijinal olarak kullanılan MNIST görüntülerinin özel bir ikilileştirilmesi (Salakhutdinov & Murray, 2008). Bu veri kümesi, görüntülerin üretken modellerini değerlendirmek için sıklıkla kullanılır, bu nedenle etiketler sağlanmaz.

Bölmek Örnekler
'test' 10.000
'train' 50.000
'validation' 10.000
  • Özellikler:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
})

görselleştirme

  • Citation:
@inproceedings{salakhutdinov2008quantitative,
title={On the quantitative analysis of deep belief networks},
author={Salakhutdinov, Ruslan and Murray, Iain},
booktitle={Proceedings of the 25th international conference on Machine learning},
pages={872--879},
year={2008},
organization={ACM}
}