iris

  • Açıklama:

Bu belki de örüntü tanıma literatüründe bulunan en iyi bilinen veri tabanıdır. Fisher'in makalesi bu alanda bir klasiktir ve bu güne kadar sıklıkla atıfta bulunulmaktadır. (Örneğin, Duda & Hart'a bakın.) Veri seti, her biri bir tür iris bitkisine atıfta bulunduğu, her biri 50 örnekten oluşan 3 sınıf içerir. Bir sınıf diğer 2'den doğrusal olarak ayrılabilir; ikincisi birbirinden lineer olarak ayrılabilir DEĞİLDİR.

Bölmek Örnekler
'train' 150
  • Özellikler:
FeaturesDict({
    'features': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
})
  • Citation:
@misc{Dua:2019 ,
author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
year = "2017",
title = "{UCI} Machine Learning Repository",
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
institution = "University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences"
}