gtzan_music_speech

 • Açıklama:

Veri seti müzik/konuşma ayrımı amacıyla toplanmıştır. Veri seti, her biri 30 saniye uzunluğunda 120 parçadan oluşur. Her sınıfta (müzik/konuşma) 60 örnek vardır. Parçaların tümü .wav formatında 22050Hz Mono 16 bit ses dosyalarıdır.

Bölmek Örnekler
'train' 128
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'audio/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
 • Citation:
@ONLINE {Music Speech,
  author = "Tzanetakis, George",
  title = "GTZAN Music/Speech Collection",
  year  = "1999",
  url  = "http://marsyas.info/index.html"
}