multi_news

 • Açıklama:

Multi-News, newser.com sitesinden haber yazıları ve bu yazıların insan tarafından yazılmış özetlerinden oluşmaktadır. Her özet, editörler tarafından profesyonelce yazılır ve alıntı yapılan orijinal makalelere bağlantılar içerir.

İki özellik vardır: - belge: "|||||" özel işaretiyle ayrılmış haber metni metni. - özet: haber özeti.

Bölmek Örnekler
'test' 5.622
'train' 44.972
'validation' 5.622
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'document': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'summary': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Citation:
@misc{alex2019multinews,
  title={Multi-News: a Large-Scale Multi-Document Summarization Dataset and Abstractive Hierarchical Model},
  author={Alexander R. Fabbri and Irene Li and Tianwei She and Suyi Li and Dragomir R. Radev},
  year={2019},
  eprint={1906.01749},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}