bitki_yaprakları

Bu veri seti, tür ve sağlık durumuna göre 22 kategoriye ayrılmış sağlıklı ve sağlıksız bitki yapraklarının 4502 görüntüsünden oluşmaktadır. Görüntüler yüksek çözünürlüklü JPG formatındadır.

0000 etiket ön ekine sahip dosya yoktur, bu nedenle etiket kodlaması bir kaydırılır (örn. 0001 etiket ön ekine sahip dosya kodlanmış etiket 0 alır).

Veri kümesi URL: https://data.mendeley.com/datasets/hb74ynkjcn/1 Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Bölmek Örnekler
'train' 4,502
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=22),
})

görselleştirme

 • Citation:
@misc{,
 author={Siddharth Singh Chouhan, Ajay Kaul, Uday Pratap Singh, Sanjeev
Jain},
 title={A Database of Leaf Images: Practice towards Plant Conservation with
Plant Pathology},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}