manyok

Manyok, sağlıklı ve dört (4) hastalık durumunu gösteren manyok bitkisi için yaprak görüntülerinden oluşur; Manyok Mozaik Hastalığı (CMD), Manyok Bakteriyel Yanık (CBB), Manyok Greem Mite (CGM) ve Manyok Kahverengi Çizgi Hastalığı (CBSD). Veri seti toplam 9430 etiketli görüntüden oluşmaktadır. 9430 etiketli görüntüler bir eğitim setine (5656), bir test setine (1885) ve bir doğrulama setine (1889) bölünür. Sınıf başına görüntü sayısı, görüntülerin %72'sine sahip olan iki hastalık sınıfı CMD ve CBSD ile dengesizdir.

Bölmek Örnekler
'test' 1.885
'train' 5.656
'validation' 1.889
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
})

görselleştirme

 • Citation:
@misc{mwebaze2019icassava,
  title={iCassava 2019Fine-Grained Visual Categorization Challenge},
  author={Ernest Mwebaze and Timnit Gebru and Andrea Frome and Solomon Nsumba and Jeremy Tusubira},
  year={2019},
  eprint={1908.02900},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CV}
}