wiki_table_text

 • Açıklama:

En az 3 satır ve 2 sütun içeren Wikipedia tabloları, daha fazla açıklama için her tablo için 3 rastgele satır seçildi. Her satıra farklı bir kişi tarafından açıklama eklendi, bu nedenle veri kümesi (bir satır tablosu, metin açıklaması) çiftlerinden oluşuyor. Ek açıklamalar satırın en az 2 hücresini içerir, ancak hepsini içermesi gerekmez. Veri kümesi, standartlaştırılmış bir tablo biçimini izler.

Bölmek Örnekler
'test' 2.000
'train' 10.000
'validation' 1.318
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'table': Sequence({
      'column_header': tf.string,
      'content': tf.string,
      'row_number': tf.int16,
    }),
  }),
  'target_text': tf.string,
})
 • Citation:
@inproceedings{bao2018table,
 title={Table-to-Text: Describing Table Region with Natural Language},
 author={Junwei Bao and Duyu Tang and Nan Duan and Zhao Yan and Yuanhua Lv and Ming Zhou and Tiejun Zhao},
 booktitle={AAAI},
 url={https://www.aaai.org/ocs/index.php/AAAI/AAAI18/paper/download/16138/16782},
 year={2018}
}