uc_merced

 • Açıklama :

UC Merced, sınıf başına 100 görüntü içeren, 21 sınıf bir arazi kullanımı uzaktan algılama görüntü veri setidir. Görüntüler, ülke çapındaki çeşitli kentsel alanlar için USGS Ulusal Harita Kentsel Alan Görüntüleri koleksiyonundaki büyük görüntülerden manuel olarak çıkarıldı. Bu kamuya açık görüntünün piksel çözünürlüğü 0,3 m'dir.

Çoğu görüntü 256x256 piksel iken, farklı şekillerde 44 görüntü vardır.

Bölmek Örnekler
'train' 2.100
 • Özellikler :
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=21),
})

görselleştirme

 • alıntı :
@InProceedings{Nilsback08,
  author = "Yang, Yi and Newsam, Shawn",
  title = "Bag-Of-Visual-Words and Spatial Extensions for Land-Use Classification",
  booktitle = "ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS)",
  year = "2010",
}