çiçekler

 • Açıklama:

Düşük kaynaklı makine çevirisi için değerlendirme veri kümeleri: Nepalce-İngilizce ve Sinhala-İngilizce.

@misc{guzmn2019new,
  title={Two New Evaluation Datasets for Low-Resource Machine Translation: Nepali-English and Sinhala-English},
  author={Francisco Guzman and Peng-Jen Chen and Myle Ott and Juan Pino and Guillaume Lample and Philipp Koehn and Vishrav Chaudhary and Marc'Aurelio Ranzato},
  year={2019},
  eprint={1902.01382},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

flores/neen (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma tanımı: tr NE dan Tercüme veri kümesi.

 • Veri kümesi boyutu: 1.89 MiB

 • Splits:

Bölmek Örnekler
'test' 2.835
'validation' 2.559
 • Özellikler:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ne': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

flores/sien

 • Yapılandırma tanımı: tr için si Çeviri veri kümesi.

 • Veri kümesi boyutu: 2.05 MiB

 • Splits:

Bölmek Örnekler
'test' 2.766
'validation' 2.898
 • Özellikler:
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'si': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})