web_questions

 • Açıklama :

Bu veri seti 6.642 soru/cevap çiftinden oluşmaktadır. Soruların, geniş bir bilgi grafiği olan Freebase tarafından yanıtlanması gerekiyor. Sorular çoğunlukla tek bir adlandırılmış varlık etrafında toplanmıştır. Sorular internette sorulan popüler sorulardır (en azından 2013'te).

Bölmek Örnekler
'test' 2.032
'train' 3.778
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'url': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
Yanıtlar Sıra(Metin) (Hiçbiri,) tf.string
soru Metin tf.string
url Metin tf.string
 • alıntı :
@inproceedings{berant-etal-2013-semantic,
  title = "Semantic Parsing on {F}reebase from Question-Answer Pairs",
  author = "Berant, Jonathan and
   Chou, Andrew and
   Frostig, Roy and
   Liang, Percy",
  booktitle = "Proceedings of the 2013 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = oct,
  year = "2013",
  address = "Seattle, Washington, USA",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/D13-1160",
  pages = "1533--1544",
}