bool_q

 • Açıklama :

BoolQ, 15942 örnek içeren evet/hayır soruları için bir soru yanıtlama veri setidir. Bu sorular doğal olarak oluşur, sorulmamış ve kısıtlanmamış ortamlarda üretilirler.

Her örnek, isteğe bağlı ek bağlam olarak sayfanın başlığı ile (soru, pasaj, cevap) üçlüsüdür. Metin çifti sınıflandırma kurulumu, mevcut doğal dil çıkarım görevlerine benzer.

Bölmek Örnekler
'train' 9,427
'validation' 3.270
 • Özellikler :
FeaturesDict({
  'answer': tf.bool,
  'passage': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • alıntı :
@inproceedings{clark2019boolq,
 title =   {BoolQ: Exploring the Surprising Difficulty of Natural Yes/No Questions},
 author =  {Clark, Christopher and Lee, Kenton and Chang, Ming-Wei, and Kwiatkowski, Tom and Collins, Michael, and Toutanova, Kristina},
 booktitle = {NAACL},
 year =   {2019},
}