şaraphane

 • Açıklama:

Orijinal Winograd Schema Challenge tasarımından esinlenen, ancak veri kümesinin hem ölçeğini hem de sertliğini iyileştirmek için ayarlanan, 44k problemlik büyük ölçekli bir veri kümesi olan WinoGrande.

Bölmek Örnekler
'test' 1.767
'train_l' 10.234
'train_m' 2.558
'train_s' 640
'train_xl' 40.398
'train_xs' 160
'validation' 1.267
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'option1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'option2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Citation:
@article{sakaguchi2019winogrande,
  title={WinoGrande: An Adversarial Winograd Schema Challenge at Scale},
  author={Sakaguchi, Keisuke and Bras, Ronan Le and Bhagavatula, Chandra and Choi, Yejin},
  journal={arXiv preprint arXiv:1907.10641},
  year={2019}
}