matematik_veri kümesi

 • Açıklama :

Matematik veritabanı.

Bu veri kümesi kodu, kabaca okul düzeyinde zorlukta bir dizi soru türünden matematiksel soru ve yanıt çiftleri oluşturur. Bu, öğrenme modellerinin matematiksel öğrenme ve cebirsel akıl yürütme becerilerini test etmek için tasarlanmıştır.

Orijinal makale: Sinirsel Modellerin Matematiksel Akıl Yürütme Yeteneklerini Analiz Etme (Saxton, Grefenstette, Hill, Kohli).

Örnek kullanım:

train_examples, val_examples = tfds.load(
  'math_dataset/arithmetic__mul',
  split=['train', 'test'],
  as_supervised=True)
Bölmek Örnekler
'test' 10.000
'train' 1,999.998
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
Cevap Metin tf.string
soru Metin tf.string
@article{2019arXiv,
 author = {Saxton, Grefenstette, Hill, Kohli},
 title = {Analysing Mathematical Reasoning Abilities of Neural Models},
 year = {2019},
 journal = {arXiv:1904.01557}
}

matematik veri kümesi/cebir _linear_1d (varsayılan yapılandırma)

matematik veri kümesi/cebir _linear_1d_composed

matematik veri kümesi/cebir _linear_2d

matematik veri kümesi/cebir _linear_2d_composed

matematik veri kümesi/cebir _polynomial_roots

matematik veri kümesi/cebir _polynomial_roots_composed

matematik veri kümesi/cebir _sequence_next_term

matematik veri kümesi/cebir _sequence_nth_term

matematik veri kümesi/aritmetik _add_or_sub

matematik veri kümesi/aritmetik _add_or_sub_in_base

matematik veri kümesi/aritmetik _add_sub_multiple

matematik veri kümesi/aritmetik _div

matematik veri kümesi/aritmetik _mixed

matematik veri kümesi/aritmetik _mul

matematik veri kümesi/aritmetik _mul_div_multiple

matematik veri kümesi/aritmetik _nearest_integer_root

matematik veri kümesi/aritmetik _simplify_surd

matematik veri kümesi/hesap _farklılaştır

matematik veri kümesi/hesap _farklılaştırma_composed

matematik veri kümesi/karşılaştırma _closest

matematik veri kümesi/karşılaştırma _closest_composed

matematik veri kümesi/karşılaştırma _kth_biggest

matematik veri kümesi/karşılaştırma _kth_biggest_composed

matematik veri kümesi/karşılaştırma _pair

matematik veri kümesi/karşılaştırma _pair_composed

matematik veri kümesi/karşılaştırma _sort

matematik veri kümesi/karşılaştırma _sort_composed

matematik veri kümesi/ölçüm _dönüşüm

matematik veri kümesi/ölçüm _zaman

matematik veri kümesi/sayılar _base_conversion

matematik veri kümesi/sayılar _div_remainder

matematik veri kümesi/sayılar _div_remainder_composed

matematik veri kümesi/sayılar _gcd

matematik veri kümesi/sayılar _gcd_composed

matematik veri kümesi/sayılar _is_factor

matematik veri kümesi/sayılar _is_factor_composed

matematik veri kümesi/sayılar _is_prime

matematik veri kümesi/sayılar _is_prime_composed

matematik veri kümesi/sayılar _lcm

matematik veri kümesi/sayılar _lcm_composed

matematik veri kümesi/sayılar _list_prime_factors

matematik veri kümesi/sayılar _list_prime_factors_composed

matematik veri kümesi/sayılar _place_value

matematik veri kümesi/sayılar _place_value_composed

matematik veri kümesi/sayılar _round_number

matematik veri kümesi/sayılar _round_number_composed

matematik veri kümesi/polinomlar _add

matematik veri kümesi/polinomlar _katsayı_named

matematik veri kümesi/polinomlar _collect

matematik veri kümesi/polinomlar _compose

matematik veri kümesi/polinomları _evaluate

matematik veri kümesi/polinomlar _evaluate_composed

matematik veri kümesi/polinomlar _expand

matematik veri kümesi/polinomlar _simplify_power

matematik veri kümesi/olasılık _swr_p_level_set

matematik veri kümesi/olasılık _swr_p_sequence