açık kitapka

 • Açıklama:

Veri seti 5,957 4 yönlü çoktan seçmeli soru içermektedir. Ek olarak, 5.167 kitle kaynaklı ortak bilgi gerçeği ve her sorunun kendi kaynak temel gerçeği, bir insan doğruluk puanı, bir netlik puanı ve anonimleştirilmiş bir kitle çalışanı ile ilişkilendirildiği tren/geliştirme/test sorularının genişletilmiş bir sürümünü sağlarlar. İD.

Bölmek Örnekler
'test' 500
'train' 4.957
'validation' 500
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'answerKey': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=4),
  'clarity': tf.float32,
  'fact1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'humanScore': tf.float32,
  'question': FeaturesDict({
    'choice_A': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'choice_B': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'choice_C': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'choice_D': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'stem': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'turkIdAnonymized': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Citation:
@article{mihaylov2018can,
 title={Can a suit of armor conduct electricity? a new dataset for open book question answering},
 author={Mihaylov, Todor and Clark, Peter and Khot, Tushar and Sabharwal, Ashish},
 journal={arXiv preprint arXiv:1809.02789},
 year={2018}
}