Fasulyeler

Fasulye, akıllı telefon kameraları kullanılarak tarlada çekilen fasulye görüntülerinden oluşan bir veri setidir. 3 sınıftan oluşur: 2 hastalık sınıfı ve sağlıklı sınıf. Gösterilen hastalıklar arasında Açısal Yaprak Noktası ve Fasulye Pası bulunur. Veriler, Uganda'daki Ulusal Bitki Kaynakları Araştırma Enstitüsü'nden (NaCRRI) uzmanlar tarafından açıklandı ve Makerere AI araştırma laboratuvarı tarafından toplandı.

Bölmek Örnekler
'test' 128
'train' 1.034
'validation' 133
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(500, 500, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (500, 500, 3) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64

görselleştirme

 • alıntı :
@ONLINE {beansdata,
  author="Makerere AI Lab",
  title="Bean disease dataset",
  month="January",
  year="2020",
  url="https://github.com/AI-Lab-Makerere/ibean/"
}