patch_camelyon

PatchCamelyon kıyaslaması, yeni ve zorlu bir görüntü sınıflandırma veri setidir. Lenf nodu bölümlerinin histopatolojik taramalarından elde edilen 327.680 renkli görüntüden (96 x 96 piksel) oluşur. Her görüntü, metastatik dokunun varlığını gösteren ikili bir etiketle belirtilir. PCam, makine öğrenimi modelleri için yeni bir kıyaslama sağlar: CIFAR10'dan daha büyük, Imagenet'ten daha küçük, tek bir GPU üzerinde eğitilebilir.

Bölmek Örnekler
'test' 32.768
'train' 262.144
'validation' 32.768
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(96, 96, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})

görselleştirme

 • Citation:
@misc{b_s_veeling_j_linmans_j_winkens_t_cohen_2018_2546921,
 author    = {B. S. Veeling, J. Linmans, J. Winkens, T. Cohen, M. Welling},
 title    = {Rotation Equivariant CNNs for Digital Pathology},
 month    = sep,
 year     = 2018,
 doi     = {10.1007/978-3-030-00934-2_24},
 url     = {https://doi.org/10.1007/978-3-030-00934-2_24}
}