konuşma

 • Açıklama:

Bu, 7 kurgusal olmayan kitaptan okuma pasajları okuyan tek bir konuşmacının 13.100 kısa ses klibinden oluşan, kamuya açık bir konuşma veri setidir. Her klip için bir transkripsiyon sağlanır. Kliplerin uzunluğu 1 ila 10 saniye arasında değişir ve toplam uzunluğu yaklaşık 24 saattir.

Metinler 1884 ve 1964 yılları arasında yayınlandı ve kamu malı. Ses, 2016-17'de LibriVox projesi tarafından kaydedildi ve ayrıca kamu malı.

Bölmek Örnekler
'train' 13.100
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'id': tf.string,
  'speech': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'text_normalized': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Citation:
@misc{ljspeech17,
 author    = {Keith Ito},
 title    = {The LJ Speech Dataset},
 howpublished = {\url{https://keithito.com/LJ-Speech-Dataset/} },
 year     = 2017
}