kmnist

Kuzushiji-MNIST, orijinal MNIST biçiminde ve aynı zamanda NumPy biçiminde sağlanan MNIST veri kümesinin (28x28 gri tonlamalı, 70.000 görüntü) bir eklentidir. MNIST bizi 10 sınıfla sınırladığı için Kuzushiji-MNIST'i oluştururken Hiragana'nın 10 satırının her birini temsil edecek bir karakter seçtik.

Bölmek Örnekler
'test' 10.000
'train' 60.000
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (28, 28, 1) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64

görselleştirme

 • alıntı :
@online{clanuwat2018deep,
 author    = {Tarin Clanuwat and Mikel Bober-Irizar and Asanobu Kitamoto and Alex Lamb and Kazuaki Yamamoto and David Ha},
 title    = {Deep Learning for Classical Japanese Literature},
 date     = {2018-12-03},
 year     = {2018},
 eprintclass = {cs.CV},
 eprinttype  = {arXiv},
 eprint    = {cs.CV/1812.01718},
}