koko

COCO, büyük ölçekli bir nesne algılama, segmentasyon ve resim yazısı veri kümesidir.

@article{DBLP:journals/corr/LinMBHPRDZ14,
 author  = {Tsung{-}Yi Lin and
        Michael Maire and
        Serge J. Belongie and
        Lubomir D. Bourdev and
        Ross B. Girshick and
        James Hays and
        Pietro Perona and
        Deva Ramanan and
        Piotr Doll{'{a} }r and
        C. Lawrence Zitnick},
 title   = {Microsoft {COCO:} Common Objects in Context},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1405.0312},
 year   = {2014},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1405.0312},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1405.0312},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:13 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/LinMBHPRDZ14},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

coco/2014 (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : Bu sürüm, 2014 sürümü için resimler, sınırlayıcı kutular ve etiketler içerir.

 • İndirme boyutu : 37.57 GiB

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 40.775
'test2015' 81.434
'train' 82.783
'validation' 40.504
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image/id': tf.int64,
  'objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'is_crowd': tf.bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=80),
  }),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (Yok, Yok, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string
resim/kimlik tensör tf.int64
nesneler Sekans
nesneler/alan tensör tf.int64
nesneler/bbox BBoxÖzelliği (4,) tf.float32
nesneler/kimlik tensör tf.int64
nesneler/kalabalık tensör tf.bool
nesneler/etiket sınıf etiketi tf.int64

hindistan cevizi/2017

 • Yapılandırma açıklaması : Bu sürüm, 2017 sürümü için resimler, sınırlayıcı kutular ve etiketler içerir.

 • İndirme boyutu : 25.20 GiB

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 40.670
'train' 118.287
'validation' 5.000
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image/id': tf.int64,
  'objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'is_crowd': tf.bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=80),
  }),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (Yok, Yok, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string
resim/kimlik tensör tf.int64
nesneler Sekans
nesneler/alan tensör tf.int64
nesneler/bbox BBoxÖzelliği (4,) tf.float32
nesneler/kimlik tensör tf.int64
nesneler/kalabalık tensör tf.bool
nesneler/etiket sınıf etiketi tf.int64

koko/2017_panoptik

 • Yapılandırma açıklaması : Bu sürüm, 2017 sürümü için resimler, sınırlayıcı kutular ve etiketler içerir.

 • İndirme boyutu : 19.57 GiB

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'train' 118.287
'validation' 5.000
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image/id': tf.int64,
  'panoptic_image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'panoptic_image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'panoptic_objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'is_crowd': tf.bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=133),
  }),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (Yok, Yok, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string
resim/kimlik tensör tf.int64
panoptic_image resim (Yok, Yok, 3) tf.uint8
panoptic_image/dosya adı Metin tf.string
panoptic_nesneler Sekans
panoptic_nesneler/alan tensör tf.int64
panoptic_objects/bbox BBoxÖzelliği (4,) tf.float32
panoptic_nesneler/kimlik tensör tf.int64
panoptic_objects/is_crowd tensör tf.bool
panoptic_objects/etiket sınıf etiketi tf.int64