kelime ağı

 • Açıklama :

WordNet, büyük bir İngilizce sözlük veritabanıdır. İsimler, fiiller, sıfatlar ve zarflar, her biri farklı bir kavramı ifade eden bilişsel eş anlamlılar (eş anlamlılar) kümeleri halinde gruplandırılmıştır. Synsets, kavramsal-anlamsal ve sözlüksel ilişkiler aracılığıyla birbirine bağlanır.

FeaturesDict({
  'lhs': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'relation': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'rhs': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
lhs Metin tf.string
ilişki Metin tf.string
rh Metin tf.string

wordnet/WN18 (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : Bu WORDNET TENSOR VERİLERİ, WordNet 3.0'dan ( http://wordnet.princeton.edu ) çıkarılan bir üçlüler (synset, ilişki_tipi, üçlü) koleksiyonundan oluşur. Bu veri seti, synset'ler arasındaki üçlü ilişkileri gösteren 3 modlu bir tensör olarak görülebilir. Bakınız https://everest.hds.utc.fr/doku.php?id=en :transe.

 • Veri kümesi boyutu : 11.07 MiB

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 5.000
'train' 141.442
'validation' 5.000
 • alıntı :
@article{10.1145/219717.219748,
author = {Miller, George A.},
title = {WordNet: A Lexical Database for English},
year = {1995},
issue_date = {Nov. 1995},
publisher = {Association for Computing Machinery},
address = {New York, NY, USA},
volume = {38},
number = {11},
issn = {0001-0782},
url = {https://doi.org/10.1145/219717.219748},
doi = {10.1145/219717.219748},
journal = {Commun. ACM},
month = nov,
pages = {39--41},
numpages = {3}
}

@incollection{NIPS2013_5071,
title = {Translating Embeddings for Modeling Multi-relational Data},
author = {Bordes, Antoine and Usunier, Nicolas and Garcia-Duran, Alberto and Weston, Jason and Yakhnenko, Oksana},
booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems 26},
editor = {C. J. C. Burges and L. Bottou and M. Welling and Z. Ghahramani and K. Q. Weinberger},
pages = {2787--2795},
year = {2013},
publisher = {Curran Associates, Inc.},
url = {http://papers.nips.cc/paper/5071-translating-embeddings-for-modeling-multi-relational-data.pdf}
}

wordnet/WN18RR

Bölmek Örnekler
'test' 3,134
'train' 86.835
'validation' 3.034
 • alıntı :
@article{10.1145/219717.219748,
author = {Miller, George A.},
title = {WordNet: A Lexical Database for English},
year = {1995},
issue_date = {Nov. 1995},
publisher = {Association for Computing Machinery},
address = {New York, NY, USA},
volume = {38},
number = {11},
issn = {0001-0782},
url = {https://doi.org/10.1145/219717.219748},
doi = {10.1145/219717.219748},
journal = {Commun. ACM},
month = nov,
pages = {39--41},
numpages = {3}
}

@inproceedings{dettmers2018conve,
  Author = {Dettmers, Tim and Pasquale, Minervini and Pontus, Stenetorp and Riedel, Sebastian},
  Booktitle = {Proceedings of the 32th AAAI Conference on Artificial Intelligence},
  Title = {Convolutional 2D Knowledge Graph Embeddings},
  Url = {https://arxiv.org/abs/1707.01476},
  Year = {2018},
    pages = {1811--1818},
  Month = {February}
}