emnist

EMNIST veri kümesi, NIST Özel Veritabanı 19'dan türetilen ve 28x28 piksel görüntü formatına ve MNIST veri kümesiyle doğrudan eşleşen veri kümesi yapısına dönüştürülen el yazısı karakter basamakları kümesidir.

@article{cohen_afshar_tapson_schaik_2017,
  title={EMNIST: Extending MNIST to handwritten letters},
  DOI={10.1109/ijcnn.2017.7966217},
  journal={2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)},
  author={Cohen, Gregory and Afshar, Saeed and Tapson, Jonathan and Schaik, Andre Van},
  year={2017}
}

emnist/sınıfına göre (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : EMNIST ByClass

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 116.323
'train' 697.932
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=62),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (28, 28, 1) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64

emnist/birleştirmek

 • Yapılandırma açıklaması : EMNIST ByMerge

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 116.323
'train' 697.932
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=47),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (28, 28, 1) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64

emnist/dengeli

 • Yapılandırma açıklaması : EMNIST Balanced

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 18.800
'train' 112.800
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=47),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (28, 28, 1) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64

emnist/harfler

 • Yapılandırma açıklaması : EMNIST Harfleri

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 14.800
'train' 88.800
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=37),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (28, 28, 1) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64

emnist/rakam

 • Yapılandırma açıklaması : EMNIST Rakamları

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 40.000
'train' 240.000
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (28, 28, 1) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64

emnist/mnist

 • Yapılandırma açıklaması : EMNIST MNIST

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 10.000
'train' 60.000
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (28, 28, 1) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64