quickdraw_bitmap

Quick Draw Veri Kümesi, Quick, Draw! oyununun oyuncularının katkılarıyla 345 kategoride 50 milyon çizimden oluşan bir koleksiyondur. Bitmap veri seti, vektör formatından 28x28 gri tonlamalı görüntülere dönüştürülmüş bu çizimleri içerir.

Bölmek Örnekler
'train' 50.426.266
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=345),
})

görselleştirme

 • Citation:
@article{DBLP:journals/corr/HaE17,
 author  = {David Ha and
        Douglas Eck},
 title   = {A Neural Representation of Sketch Drawings},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1704.03477},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1704.03477},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1704.03477},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:30 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/HaE17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}