svhn_cropped

  • Açıklama :

Sokak Görünümü Ev Numaraları (SVHN) Veri Kümesi, gerçek dünya verilerinden gelen 600.000'den fazla basamaklı görüntünün görüntü rakam tanıma veri kümesidir. Görüntüler 32x32'ye kırpılır.

Bölmek Örnekler
'extra' 531,131
'test' 26.032
'train' 73.257
  • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
  • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (32, 32, 3) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64

görselleştirme

  • alıntı :
@article{Netzer2011,
author = {Netzer, Yuval and Wang, Tao and Coates, Adam and Bissacco, Alessandro and Wu, Bo and Ng, Andrew Y},
booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems ({NIPS})},
title = {Reading Digits in Natural Images with Unsupervised Feature Learning},
year = {2011}
}