imagenet2012_real

Bu veri seti, "ImageNet ile işimiz bitti mi" belgesinden yeni bir "Re-Assessed" (ReaL) etiketi seti ile zenginleştirilmiş ILSVRC-2012 (ImageNet) doğrulama resimlerini içerir, bkz. https://arxiv.org/abs/2006.07159 Bunlar etiketler, gelişmiş protokol kullanılarak toplanır, bu da çok etiketli ve daha doğru ek açıklamalar sağlar.

Önemli not: yaklaşık 3500 örnek etiket içermez, bunlar doğruluk hesaplanırken ortalamanın dışında tutulmalıdır . Bunu yapmanın olası bir yolu aşağıdaki NumPy kodudur:

is_correct = [pred in real_labels[i] for i, pred in enumerate(predictions) if real_labels[i]]
real_accuracy = np.mean(is_correct)
Bölmek Örnekler
'validation' 50.000
 • Özellikler :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'original_label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
  'real_label': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000)),
})

görselleştirme

 • alıntı :
@article{beyer2020imagenet,
 title={Are we done with ImageNet?},
 author={Lucas Beyer and Olivier J. Henaff and Alexander Kolesnikov and Xiaohua Zhai and Aaron van den Oord},
 journal={arXiv preprint arXiv:2002.05709},
 year={2020}
}
@article{ILSVRC15,
 Author={Olga Russakovsky and Jia Deng and Hao Su and Jonathan Krause and Sanjeev Satheesh and Sean Ma and Zhiheng Huang and Andrej Karpathy and Aditya Khosla and Michael Bernstein and Alexander C. Berg and Li Fei-Fei},
 Title={ {ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge} },
 Year={2015},
 journal={International Journal of Computer Vision (IJCV)},
 doi={10.1007/s11263-015-0816-y},
 volume={115},
 number={3},
 pages={211-252}
}