plantae_k

Bu veri seti, türlere ve sağlık durumuna göre 16 kategoriye ayrılmış sağlıklı ve sağlıksız bitki yapraklarının 2153 görüntüsünü içerir. Görüntüler yüksek çözünürlüklü JPG formatındadır.

Veri kümesi URL: https://data.mendeley.com/datasets/t6j2h22jpx/1 Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Bölmek Örnekler
'train' 2.153
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=16),
})

görselleştirme

 • Citation:
@misc{,
 author={Vippon Preet Kour, Sakshi Arora},
 title={PlantaeK: A leaf database of native plants of Jammu and Kashmir},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}