sıtma

Sıtma veri seti, segmentli hücrelerin ince kan yayması slayt görüntülerinden parazitlenmiş ve enfekte olmamış hücrelerin eşit örneklerine sahip toplam 27.558 hücre görüntüsü içerir.

Bölmek Örnekler
'train' 27.558
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (Yok, Yok, 3) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64

görselleştirme

 • alıntı :
@article{rajaraman2018pre,
 title={Pre-trained convolutional neural networks as feature extractors toward
 improved malaria parasite detection in thin blood smear images},
 author={Rajaraman, Sivaramakrishnan and Antani, Sameer K and Poostchi, Mahdieh
 and Silamut, Kamolrat and Hossain, Md A and Maude, Richard J and Jaeger,
 Stefan and Thoma, George R},
 journal={PeerJ},
 volume={6},
 pages={e4568},
 year={2018},
 publisher={PeerJ Inc.}
}