downsampled_imagenet

2 çözünürlükte görüntüler içeren veri kümesi (çözünürlük hakkında bilgi için yapılandırma adına bakın). Yoğunluk tahmini ve üretken modelleme deneyleri için kullanılır.

Denetimli öğrenme için yeniden boyutlandırılmış ImageNet ( bağlantı ) için bkz. imagenet_resized .

Bölmek Örnekler
'train' 1.281.149
'validation' 49,999
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (Yok, Yok, 3) tf.uint8
@article{DBLP:journals/corr/OordKK16,
 author  = {A{"{a} }ron van den Oord and
        Nal Kalchbrenner and
        Koray Kavukcuoglu},
 title   = {Pixel Recurrent Neural Networks},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1601.06759},
 year   = {2016},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1601.06759},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1601.06759},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:29 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/OordKK16},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

downsampled_imagenet/32x32 (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : 32x32 çözünürlüklü Eğitim ve Doğrulama görüntülerinden oluşan bir veri kümesi.

 • İndirme boyutu : 3.98 GiB

altörneklenmiş_imagenet/64x64

 • Yapılandırma açıklaması : 64x64 çözünürlüklü Eğitim ve Doğrulama görüntülerinden oluşan bir veri kümesi.

 • İndirme boyutu : 11.73 GiB