keşif balonu

 • Açıklama :

BLiMP, dil modellerinin (LM'ler) İngilizce'deki ana gramer fenomenleri hakkında ne bildiğini değerlendirmek için bir meydan okuma setidir. BLiMP, her biri sözdizimi, morfoloji veya anlambilimdeki belirli karşıtlıkları izole eden 1000 minimum çift içeren 67 alt veri kümesinden oluşur. Veriler, uzmanlarca hazırlanmış gramerlere göre otomatik olarak oluşturulur.

Bölmek Örnekler
'train' 1.000
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'UID': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'field': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'lexically_identical': tf.bool,
  'linguistics_term': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'one_prefix_method': tf.bool,
  'pair_id': tf.int32,
  'sentence_bad': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sentence_good': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'simple_LM_method': tf.bool,
  'two_prefix_method': tf.bool,
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
kullanıcı kimliği Metin tf.string
alan Metin tf.string
sözlüksel_özdeş tensör tf.bool
dilbilim_term Metin tf.string
one_prefix_method tensör tf.bool
çift_kimlik tensör tf.int32
cümle_kötü Metin tf.string
cümle_iyi Metin tf.string
basit_LM_yöntemi tensör tf.bool
iki_önek_yöntemi tensör tf.bool
@article{warstadt2019blimp,
 title={BLiMP: A Benchmark of Linguistic Minimal Pairs for English},
 author={Warstadt, Alex and Parrish, Alicia and Liu, Haokun and Mohananey, Anhad and Peng, Wei, and Wang, Sheng-Fu and Bowman, Samuel R},
 journal={arXiv preprint arXiv:1912.00582},
 year={2019}
}

keşif balonu/adjunct_island (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, adjunct_island paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 350.86 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 366.47 KiB

keşif balonu/anaphor_gender_agreement

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma anaphor_gender_agreement paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 426.51 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 332.31 KiB

keşif balonu/anaphor_number_agreement

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, anaphor_number_agreement paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 440.29 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 341.07 KiB

keşif balonu/animate_subject_passive

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, animate_subject_passive paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 451.46 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 345.50 KiB

keşif balonu/animate_subject_trans

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, animate_subject_trans paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 422.95 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 329.27 KiB

keşif balonu/etken

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, nedensel paradigmayı içerir.

 • İndirme boyutu : 309.73 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 324.36 KiB

keşif balonu/complex_NP_island

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, Complex_NP_island paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 383.17 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 398.78 KiB

keşif balonu/koordinat_yapısı_constraint_complex_left_branch

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, koordinat_yapısı_konstraint_complex_left_branch paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 558.30 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 410.43 KiB

keşif balonu/koordinat_yapısı_kısıtlaması_nesne_çıkarma

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, koordinat_yapısı_bağlama_nesne_çıkarma paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 357.47 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 372.10 KiB

keşif balonu/determiner_noun_agreement_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, paradigma belirleyici_noun_agreement_1'i içerir.

 • İndirme boyutu : 457.66 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 356.93 KiB

keşif balonu/determiner_noun_agreement_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, paradigma belirleyici_noun_agreement_2'yi içerir.

 • İndirme boyutu : 477.40 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 357.01 KiB

keşif balonu/determiner_noun_agreement_irregular_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, paradigma belirleyici_noun_agreement_irregular_1 öğesini içerir.

 • İndirme boyutu : 463.80 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 365.08 KiB

keşif balonu/determiner_noun_agreement_irregular_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, paradigma belirleyici_noun_agreement_irregular_2'yi içerir.

 • İndirme boyutu : 479.35 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 361.76 KiB

keşif balonu/determiner_noun_agreement_with_adj_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, paradigma belirleyici_noun_agreement_with_adj_2'yi içerir.

 • İndirme boyutu : 514.46 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 379.92 KiB

keşif balonu/determiner_noun_agreement_with_adj_irregular_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, belirleyici_noun_agreement_with_adj_irregular_1 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 487.95 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 384.67 KiB

keşif balonu/determiner_noun_agreement_with_adj_irregular_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, belirleyici_noun_agreement_with_adj_irregular_2 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 516.14 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 384.54 KiB

keşif balonu/determiner_noun_agreement_with_adjective_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, paradigma belirleyici_noun_agreement_with_adjective_1'i içerir.

 • İndirme boyutu : 492.85 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 385.25 KiB

keşif balonu/çeldirici_agreement_relational_noun

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, distraktör_agreement_relational_noun paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 513.33 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 391.45 KiB

keşif balonu/çeldirici_anlaşma_relative_clause

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, distraktör_agreement_relative_clause paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 551.53 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 416.14 KiB

keşif balonu/drop_argument

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, paradigma drop_argument'ı içerir.

 • İndirme boyutu : 297.07 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 311.70 KiB

keşif balonu/elipsis_n_bar_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, elipsis_n_bar_1 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 402.32 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 417.06 KiB

keşif balonu/elipsis_n_bar_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, elipsis_n_bar_2 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 417.53 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 432.47 KiB

keşif balonu/existential_there_object_raising

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, varoluşsal_there_object_raising paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 537.77 KiB

 • Veri seti boyutu : 423.00 KiB

keşif balonu/varoluşsal_there_quantifiers_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, varoluşsal_there_quantifiers_1 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 348.95 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 363.58 KiB

keşif balonu/existential_there_quantifiers_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, varoluşsal_there_quantifiers_2 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 350.80 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 365.43 KiB

keşif balonu/existential_there_subject_raising

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, varoluşsal_there_subject_raising paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 385.21 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 399.84 KiB

keşif balonu/expletive_it_object_raising

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, expletive_it_object_raising paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 573.88 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 437.58 KiB

keşif balonu/inchoative

 • Konfigürasyon açıklaması : Bu konfigürasyon, inchoative paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 291.71 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 306.34 KiB

keşif balonu/geçişsiz

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, paradigma geçişsiz içerir.

 • İndirme boyutu : 298.33 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 312.96 KiB

keşif balonu/düzensiz_past_participle_adjectives

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, düzensiz_past_participle_adjectives paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 434.10 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 345.74 KiB

keşif balonu/düzensiz_past_participle_verbs

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, düzensiz_past_participle_verbs paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 410.27 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 327.21 KiB

keşif balonu/düzensiz_plural_subject_verb_agreement_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, düzensiz_plural_subject_verb_agreement_1 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 449.91 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 366.17 KiB

keşif balonu/düzensiz_plural_subject_verb_agreement_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, düzensiz_plural_subject_verb_agreement_2 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 442.75 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 354.70 KiB

keşif balonu/left_branch_island_echo_question

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, left_branch_island_echo_question paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 471.31 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 348.84 KiB

keşif balonu/left_branch_island_simple_question

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, left_branch_island_simple_question paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 335.40 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 351.01 KiB

keşif balonu/matrix_question_npi_licensor_present

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma matrix_question_npi_licensor_present paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 447.08 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 354.14 KiB

keşif balonu/npi_present_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, npi_present_1 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 427.75 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 339.68 KiB

keşif balonu/npi_present_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, npi_present_2 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 412.24 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 329.11 KiB

keşif balonu/only_npi_licensor_present

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, yalnızca_npi_licensor_present paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 448.41 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 349.50 KiB

keşif balonu/only_npi_scope

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, yalnızca_npi_scope paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 570.04 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 408.52 KiB

keşif balonu/pasif_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, pasif_1 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 332.30 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 346.93 KiB

keşif balonu/pasif_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, pasif_2 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 301.12 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 315.75 KiB

keşif balonu/principle_A_c_command

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, ilke_A_c_komut paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 515.32 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 388.54 KiB

keşif balonu/principle_A_case_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, paradigma ilkesini_A_case_1 içerir.

 • İndirme boyutu : 466.05 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 370.87 KiB

keşif balonu/principle_A_case_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, ilke_A_case_2 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 481.42 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 370.88 KiB

keşif balonu/principle_A_domain_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, ilke_A_domain_1 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 488.15 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 371.62 KiB

keşif balonu/prensip_A_domain_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, ilke_A_domain_2 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 481.63 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 365.92 KiB

keşif balonu/principle_A_domain_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, ilke_A_domain_3 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 501.84 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 359.74 KiB

keşif balonu/principle_A_reconstruction

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, ilke_A_reconstruction paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 337.40 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 353.00 KiB

keşif balonu/regular_plural_subject_verb_agreement_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, normal_plural_subject_verb_agreement_1 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 441.26 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 359.56 KiB

keşif balonu/düzenli_plural_subject_verb_agreement_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, düzenli_plural_subject_verb_agreement_2 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 445.78 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 354.47 KiB

keşif balonu/sentential_negation_npi_licensor_present

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, sentential_negation_npi_licensor_present paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 479.49 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 372.30 KiB

keşif balonu/sentential_negation_npi_scope

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, sentential_negation_npi_scope paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 600.52 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 431.18 KiB

keşif balonu/sentential_subject_island

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, sentential_subject_island paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 357.25 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 372.86 KiB

keşif balonu/superlative_quantifiers_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, superlative_quantifiers_1 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 372.25 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 360.02 KiB

keşif balonu/superlative_quantifiers_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, superlative_quantifiers_2 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 504.02 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 360.07 KiB

keşif balonu/tough_vs_raising_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, hard_vs_raising_1 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 334.99 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 349.62 KiB

keşif balonu/tough_vs_raising_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, hard_vs_raising_2 paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 355.54 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 370.17 KiB

keşif balonu/geçişli

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma paradigma geçişini içerir.

 • İndirme boyutu : 449.50 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 334.45 KiB

keşif balonu/wh_island

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, wh_island paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 438.12 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 343.47 KiB

keşif balonu/wh_questions_object_gap

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, wh_questions_object_gap paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 378.35 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 392.99 KiB

keşif balonu/wh_questions_subject_gap

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, wh_questions_subject_gap paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 380.84 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 395.47 KiB

keşif balonu/wh_questions_subject_gap_long_distance

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, wh_questions_subject_gap_long_distance paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 451.82 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 466.53 KiB

keşif balonu/wh_vs_that_no_gap

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, wh_vs_that_no_gap paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 374.28 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 388.91 KiB

keşif balonu/wh_vs_that_no_gap_long_distance

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, wh_vs_that_no_gap_long_distance paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 431.08 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 445.74 KiB

keşif balonu/wh_vs_that_with_gap

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, wh_vs_that_with_gap paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 359.16 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 373.79 KiB

keşif balonu/wh_vs_that_with_gap_long_distance

 • Yapılandırma açıklaması : Bu yapılandırma, wh_vs_that_with_gap_long_distance paradigmasını içerir.

 • İndirme boyutu : 416.00 KiB

 • Veri kümesi boyutu : 430.63 KiB