multi_nli_mismatch

 • Açıklama :

Çok Türlü Doğal Dil Çıkarımı (MultiNLI) külliyatı, metinsel gereklilik bilgileriyle açıklamalı 433 bin cümle çiftinin kitle kaynaklı bir koleksiyonudur. Derlem, SNLI derlemi üzerine modellenmiştir, ancak sözlü ve yazılı metin türlerinin bir dizisini kapsaması ve farklı türler arası genelleme değerlendirmesini desteklemesi bakımından farklılık gösterir. Derlem, Kopenhag'daki EMNLP'deki RepEval 2017 Çalıştayının ortak görevinin temelini oluşturdu.

Bölmek Örnekler
'train' 392.702
'validation' 10.000
 • Özellikler :
FeaturesDict({
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'premise': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • alıntı :
@InProceedings{N18-1101,
 author = "Williams, Adina
      and Nangia, Nikita
      and Bowman, Samuel",
 title = "A Broad-Coverage Challenge Corpus for
      Sentence Understanding through Inference",
 booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference of
        the North American Chapter of the
        Association for Computational Linguistics:
        Human Language Technologies, Volume 1 (Long
        Papers)",
 year = "2018",
 publisher = "Association for Computational Linguistics",
 pages = "1112--1122",
 location = "New Orleans, Louisiana",
 url = "http://aclweb.org/anthology/N18-1101"
}