aeslc

 • Açıklama :

Enron Corporation'daki çalışanların e-posta mesajlarından oluşan bir koleksiyon.

İki özellik vardır: - email_body: e-posta gövde metni. - konu_satırı: konu metnini e-postayla gönder.

Bölmek Örnekler
'test' 1.906
'train' 14.436
'validation' 1.960
 • Özellikler :
FeaturesDict({
  'email_body': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'subject_line': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • alıntı :
@misc{zhang2019email,
  title={This Email Could Save Your Life: Introducing the Task of Email Subject Line Generation},
  author={Rui Zhang and Joel Tetreault},
  year={2019},
  eprint={1906.03497},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}