oxford_flowers102

 • Açıklama:

Oxford Flowers 102 veri seti, Birleşik Krallık'ta yaygın olarak görülen 102 çiçek kategorisinden oluşan bir tutarlılıktır. Her sınıf 40 ila 258 görüntüden oluşur. Görüntüler büyük ölçekli, poz ve ışık varyasyonlarına sahiptir. Ayrıca, kategori içinde büyük varyasyonları olan kategoriler ve çok benzer birkaç kategori vardır.

Veri seti eğitim seti, doğrulama seti ve test seti olmak üzere ikiye ayrılır. Eğitim seti ve doğrulama setinin her biri, sınıf başına 10 görüntüden oluşur (her biri toplam 1020 görüntü). Test seti kalan 6149 görüntüden oluşur (sınıf başına en az 20).

Bölmek Örnekler
'test' 6.149
'train' 1.020
'validation' 1.020
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=102),
})

görselleştirme

 • Citation:
@InProceedings{Nilsback08,
  author = "Nilsback, M-E. and Zisserman, A.",
  title = "Automated Flower Classification over a Large Number of Classes",
  booktitle = "Proceedings of the Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing",
  year = "2008",
  month = "Dec"
}