cifar10

CIFAR-10 veri seti, sınıf başına 6000 görüntü olmak üzere 10 sınıfta 60000 32x32 renkli görüntüden oluşur. 50000 eğitim görüntüsü ve 10000 test görüntüsü vardır.

Bölmek Örnekler
'test' 10.000
'train' 50.000
 • Özellikler :
FeaturesDict({
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})

görselleştirme

 • alıntı :
@TECHREPORT{Krizhevsky09learningmultiple,
  author = {Alex Krizhevsky},
  title = {Learning multiple layers of features from tiny images},
  institution = {},
  year = {2009}
}