almanca_kredi_sayısal

  • Açıklama:

Bu veri seti, bir dizi özellik tarafından tanımlanan kişileri iyi veya kötü kredi riskleri olarak sınıflandırır. Buradaki sürüm, kategorik ve sıralı kategorik niteliklerin sırasıyla gösterge ve tamsayı miktarları olarak kodlandığı "sayısal" varyanttır.

Bölmek Örnekler
'train' 1.000
  • Özellikler:
FeaturesDict({
    'features': Tensor(shape=(24,), dtype=tf.int32),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
  • Citation:
@misc{Dua:2019 ,
author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
year = "2017",
title = "{UCI} Machine Learning Repository",
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
institution = "University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences"
}