görüş

 • Açıklama:

Görüş Görüşü Veri Kümesi, 51 konu için yapılan incelemelerden alınan cümlelerden oluşur. Konular ve görüşler Tripadvisor, Edmunds.com ve Amazon.com'dan alınmıştır.

Bölmek Örnekler
'train' 51
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'review_sents': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'summaries': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
})
 • Citation:
@inproceedings{ganesan2010opinosis,
 title={Opinosis: a graph-based approach to abstractive summarization of highly redundant opinions},
 author={Ganesan, Kavita and Zhai, ChengXiang and Han, Jiawei},
 booktitle={Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics},
 pages={340--348},
 year={2010},
 organization={Association for Computational Linguistics}
}