waymo_open_dataset

Waymo Açık Veri Kümesi, Waymo sürücüsüz arabalar tarafından çok çeşitli koşullarda toplanan yüksek çözünürlüklü sensör verilerinden oluşur. Bu veriler ticari olmayan kullanım için lisanslanmıştır.

FeaturesDict({
  'camera_FRONT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(1280, 1920, 3), dtype=tf.uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'camera_FRONT_LEFT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(1280, 1920, 3), dtype=tf.uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'camera_FRONT_RIGHT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(1280, 1920, 3), dtype=tf.uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'camera_SIDE_LEFT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(886, 1920, 3), dtype=tf.uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'camera_SIDE_RIGHT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(886, 1920, 3), dtype=tf.uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'context': FeaturesDict({
    'name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'timestamp_micros': tf.int64,
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
camera_FRONT ÖzelliklerDict
camera_FRONT/görüntü resim (1280, 1920, 3) tf.uint8
camera_FRONT/etiketler Sekans
camera_FRONT/etiketler/bbox BBoxÖzelliği (4,) tf.float32
camera_FRONT/etiketler/tür sınıf etiketi tf.int64
camera_FRONT_LEFT ÖzelliklerDict
camera_FRONT_LEFT/resim resim (1280, 1920, 3) tf.uint8
camera_FRONT_LEFT/etiketler Sekans
camera_FRONT_LEFT/labels/bbox BBoxÖzelliği (4,) tf.float32
camera_FRONT_LEFT/etiketler/tür sınıf etiketi tf.int64
camera_FRONT_RIGHT ÖzelliklerDict
camera_FRONT_RIGHT/resim resim (1280, 1920, 3) tf.uint8
camera_FRONT_RIGHT/etiketler Sekans
camera_FRONT_RIGHT/labels/bbox BBoxÖzelliği (4,) tf.float32
camera_FRONT_RIGHT/etiketler/tür sınıf etiketi tf.int64
camera_SIDE_LEFT ÖzelliklerDict
camera_SIDE_LEFT/resim resim (886, 1920, 3) tf.uint8
camera_SIDE_LEFT/etiketler Sekans
camera_SIDE_LEFT/labels/bbox BBoxÖzelliği (4,) tf.float32
camera_SIDE_LEFT/etiketler/tür sınıf etiketi tf.int64
camera_SIDE_RIGHT ÖzelliklerDict
camera_SIDE_RIGHT/resim resim (886, 1920, 3) tf.uint8
camera_SIDE_RIGHT/etiketler Sekans
camera_SIDE_RIGHT/etiketler/bbox BBoxÖzelliği (4,) tf.float32
camera_SIDE_RIGHT/etiketler/tür sınıf etiketi tf.int64
bağlam ÖzelliklerDict
bağlam/ad Metin tf.string
zaman damgası_micros tensör tf.int64
@InProceedings{Sun_2020_CVPR,
author = {Sun, Pei and Kretzschmar, Henrik and Dotiwalla, Xerxes and Chouard, Aurelien and Patnaik, Vijaysai and Tsui, Paul and Guo, James and Zhou, Yin and Chai, Yuning and Caine, Benjamin and Vasudevan, Vijay and Han, Wei and Ngiam, Jiquan and Zhao, Hang and Timofeev, Aleksei and Ettinger, Scott and Krivokon, Maxim and Gao, Amy and Joshi, Aditya and Zhang, Yu and Shlens, Jonathon and Chen, Zhifeng and Anguelov, Dragomir},
title = {Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset},
booktitle = {The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

waymo_open_dataset/v1.2 (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : Waymo Open Dataset v1.2

 • Veri kümesi boyutu : 336.62 GiB

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'train' 158.081
'validation' 39.987

waymo_open_dataset/v1.1

 • Yapılandırma açıklaması : Waymo Open Dataset v1.1

 • Veri kümesi boyutu : 336.62 GiB

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'train' 158.081
'validation' 39.987

waymo_open_dataset/v1.0

 • Yapılandırma açıklaması : Waymo Open Dataset v1.0 Bu veri kümesi, önceden işlenmiş biçimde de mevcuttur ve doğru data_dir'i seçerseniz daha hızlı yüklenmesini sağlar:
tfds.load('waymo_open_dataset/v1.0', data_dir='gs://waymo_open_dataset_v_1_0_0_individual_files/tensorflow_datasets')
 • Veri kümesi boyutu : 34.73 GiB

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'train' 14.884
'validation' 4.954