i_naturalist2018

 • Açıklama:

Veri setinde 437.513 eğitim görüntüsü ve 24.426 doğrulama görüntüsü olmak üzere toplam 8.142 tür bulunmaktadır. Her görüntünün bir temel doğruluk etiketi vardır.

Bölmek Örnekler
'test' 149.394
'train' 437.513
'validation' 24.426
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=8142),
  'supercategory': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=14),
})

görselleştirme

 • Citation:
\
@misc{inaturalist18,
  Howpublished = {~\url{https://github.com/visipedia/inat_comp/tree/master/2018} },
  Title = { {iNaturalist} 2018 competition dataset.},
  Year = {2018},
  key = { {iNaturalist} 2018 competition dataset},
  }