salient_span_wikipedia

 • Açıklama:

Belirgin açıklıklar etiketli Wikipedia cümleleri.

@article{guu2020realm,
  title={REALM: Retrieval-Augmented Language Model Pre-Training},
  author={Kelvin Guu and Kenton Lee and Zora Tung and Panupong Pasupat and Ming-Wei Chang},
  year={2020},
  journal = {arXiv e-prints},
  archivePrefix = {arXiv},
  eprint={2002.08909},
}

salient_span_wikipedia/cümleler (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma tanımı: Örnekler varlıkları içeren bireysel cümleler oluyor.

 • Veri kümesi boyutu: 20.57 GiB

 • Splits:

Bölmek Örnekler
'train' 82.291.706
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'spans': Sequence({
    'limit': tf.int32,
    'start': tf.int32,
    'type': tf.string,
  }),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

salient_span_wikipedia/belgeler

 • Yapılandırma tanımı: Örnekler tam belgeleri yeniden.

 • Veri kümesi boyutu: 16.52 GiB

 • Splits:

Bölmek Örnekler
'train' 13.353.718
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'sentences': Sequence({
    'limit': tf.int32,
    'start': tf.int32,
  }),
  'spans': Sequence({
    'limit': tf.int32,
    'start': tf.int32,
    'type': tf.string,
  }),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})