yay

 • Açıklama :

ARC, genel bir yapay zeka kıyaslaması, bir program sentezi kıyaslaması veya bir psikometrik zeka testi olarak görülebilir. İnsan benzeri bir genel akışkan zeka biçimini taklit etmeyi amaçlayan hem insanları hem de yapay olarak akıllı sistemleri hedef alır.

 • Yapılandırma açıklaması : 2019-12-06 tarihinden itibaren ARC taahhüt bd9e2c9

 • Ana sayfa : https://github.com/fchollet/ARC/

 • Kaynak kodu : tfds.image.ARC

 • Sürümler :

  • 1.0.0 (varsayılan): Sürüm notu yok.
 • İndirme boyutu : 465.07 KiB

 • Veri kümesi boyutu : Unknown size

 • Otomatik önbelleğe alındı ​​( belgeler ): Bilinmiyor

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 400
'train' 400
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'task_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'test': Sequence({
    'input': Sequence(Sequence(tf.int32)),
    'output': Sequence(Sequence(tf.int32)),
  }),
  'train': Sequence({
    'input': Sequence(Sequence(tf.int32)),
    'output': Sequence(Sequence(tf.int32)),
  }),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
görev_kimliği Metin tf.string
Ölçek Sekans
test/giriş Sıra(Sıra(Tensor)) (Yok, Yok) tf.int32
test/çıktı Sıra(Sıra(Tensor)) (Yok, Yok) tf.int32
tren Sekans
tren/giriş Sıra(Sıra(Tensor)) (Yok, Yok) tf.int32
tren/çıkış Sıra(Sıra(Tensor)) (Yok, Yok) tf.int32
@misc{chollet_francois_2019,
 title   = {The Measure of Intelligence},
 url    = {https://arxiv.org/abs/1911.01547},
 journal  = {arXiv.org},
 author  = {Francois Chollet},
 year   = {2019},
 month   = {Nov}
}

ark/2019-12-06 (varsayılan yapılandırma)