bair_robot_pushing_small

 • Açıklama :

Bu veri seti, bir eğitim seti (tren) ve daha önce görülen (test edilen) ve görülmeyen (testroman) nesnelerden oluşan iki test seti dahil olmak üzere kabaca 44.000 robot itme hareketi örneği içerir. Bu küçük 64x64 sürümüdür.

Bölmek Örnekler
'test' 256
'train' 43,264
 • Özellikler :
Sequence({
  'action': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float32),
  'endeffector_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
  'image_aux1': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8),
  'image_main': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8),
})
 • alıntı :
@misc{1710.05268,
 Author = {Frederik Ebert and Chelsea Finn and Alex X. Lee and Sergey Levine},
 Title = {Self-Supervised Visual Planning with Temporal Skip Connections},
 Year = {2017},
 Eprint = {arXiv:1710.05268},
}