moda_mnist

Fashion-MNIST, 60.000 örneklik bir eğitim seti ve 10.000 örneklik bir test setinden oluşan Zalando'nun makale görüntülerinden oluşan bir veri setidir. Her örnek, 10 sınıftan bir etiketle ilişkilendirilmiş 28x28 gri tonlamalı bir görüntüdür.

Bölmek Örnekler
'test' 10.000
'train' 60.000
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (28, 28, 1) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64

görselleştirme

 • alıntı :
@article{DBLP:journals/corr/abs-1708-07747,
 author  = {Han Xiao and
        Kashif Rasul and
        Roland Vollgraf},
 title   = {Fashion-MNIST: a Novel Image Dataset for Benchmarking Machine Learning
        Algorithms},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1708.07747},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1708.07747},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1708.07747},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:27 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1708-07747},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}