imagenet_a

ImageNet-A, yeni veriler toplanarak ve yalnızca ResNet-50 modellerinin doğru şekilde sınıflandıramadığı görüntüleri saklayarak elde edilen ImageNet etiketleriyle etiketlenmiş bir dizi görüntüdür. Daha fazla ayrıntı için lütfen kağıda bakın.

Etiket alanı, ImageNet2012 ile aynıdır. Her örnek, aşağıdaki anahtarlarla bir sözlük olarak temsil edilir:

Bölmek Örnekler
'test' 7.500
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})

görselleştirme

 • Citation:
@article{hendrycks2019nae,
 title={Natural Adversarial Examples},
 author={Dan Hendrycks and Kevin Zhao and Steven Basart and Jacob Steinhardt and Dawn Song},
 journal={arXiv preprint arXiv:1907.07174},
 year={2019}
}