caltech_birds2010

 • Açıklama:

Caltech-UCSD Birds 200 (CUB-200), 200 kuş türünün (çoğunlukla Kuzey Amerika) fotoğraflarını içeren bir görüntü veri setidir. Toplam kuş kategorisi sayısı 200 olup, 2010 veri setinde 6033, 2011 veri setinde 11.788 görüntü bulunmaktadır. Ek açıklamalar, sınırlayıcı kutuları, segmentasyon etiketlerini içerir.

Bölmek Örnekler
'test' 3.033
'train' 3.000
 • Özellikler:
FeaturesDict({
  'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=200),
  'label_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'segmentation_mask': Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8),
})
 • Citation:
@techreport{WelinderEtal2010,
Author = {P. Welinder and S. Branson and T. Mita and C. Wah and F. Schroff and S. Belongie and P. Perona},
Institution = {California Institute of Technology},
Number = {CNS-TR-2010-001},
Title = { {Caltech-UCSD Birds 200} },
Year = {2010}
}