lvis

LVIS: Büyük kelime dağarcığı örnek segmentasyonu için bir veri seti.

 • Ana sayfa : https://www.lvisdataset.org/

 • Kaynak kodu : tfds.object_detection.lvis.Lvis

 • Sürümler :

  • 1.1.0 : neg_category_ids ve not_exhaustive_category_ids alanları eklendi.
  • 1.2.0 (varsayılan): Sınıf adları eklendi.
 • İndirme boyutu : 25.35 GiB

 • Veri kümesi boyutu : 22.29 GiB

 • Otomatik önbelleğe alınmış ( belgeler ): Hayır

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 19.822
'train' 100.170
'validation' 19.809
 • Özellikler :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/id': tf.int64,
  'neg_category_ids': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1203)),
  'not_exhaustive_category_ids': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1203)),
  'objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1203),
    'segmentation': Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8),
  }),
})

görselleştirme

 • alıntı :
@inproceedings{gupta2019lvis,
 title={ {LVIS}: A Dataset for Large Vocabulary Instance Segmentation},
 author={Gupta, Agrim and Dollar, Piotr and Girshick, Ross},
 booktitle={Proceedings of the {IEEE} Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
 year={2019}
}