celeb_a_hq

1024 x 1024 çözünürlükte 30000 görüntüden oluşan CELEBA veri kümesinin yüksek kaliteli versiyonu.

Bölmek Örnekler
'train' 30.000
@article{DBLP:journals/corr/abs-1710-10196,
 author  = {Tero Karras and
        Timo Aila and
        Samuli Laine and
        Jaakko Lehtinen},
 title   = {Progressive Growing of GANs for Improved Quality, Stability, and Variation},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1710.10196},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1710.10196},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1710.10196},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:42 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1710-10196},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

celeb_a_hq/1024 (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : 1024 x 1024 çözünürlükte CelebaHQ görüntüleri

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(1024, 1024, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (1024, 1024, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string

ünlü_a_hq/512

 • Yapılandırma açıklaması : 512 x 512 çözünürlükte CelebaHQ görüntüleri

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(512, 512, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (512, 512, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string

celeb_a_hq/256

 • Yapılandırma açıklaması : 256 x 256 çözünürlükte CelebaHQ görüntüleri

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (256, 256, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string

ünlü_a_hq/128

 • Yapılandırma açıklaması : 128 x 128 çözünürlükte CelebaHQ görüntüleri

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (128, 128, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string

ünlü_a_hq/64

 • Yapılandırma açıklaması : 64 x 64 çözünürlükte CelebaHQ görüntüleri

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (64, 64, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string

ünlü_a_hq/32

 • Yapılandırma açıklaması : 32 x 32 çözünürlükte CelebaHQ görüntüleri

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (32, 32, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string

ünlü_a_hq/16

 • Yapılandırma açıklaması : 16 x 16 çözünürlükte CelebaHQ görüntüleri

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(16, 16, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (16, 16, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string

celeb_a_hq/8

 • Yapılandırma açıklaması : 8 x 8 çözünürlükte CelebaHQ görüntüleri

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(8, 8, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (8, 8, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string

ünlü_a_hq/4

 • Yapılandırma açıklaması : 4 x 4 çözünürlükte CelebaHQ görüntüleri

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(4, 4, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (4, 4, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string

ünlü_a_hq/2

 • Yapılandırma açıklaması : 2 x 2 çözünürlükte CelebaHQ görüntüleri

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(2, 2, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (2, 2, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string

ünlü_a_hq/1

 • Yapılandırma açıklaması : 1 x 1 çözünürlükte CelebaHQ görüntüleri

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(1, 1, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (1, 1, 3) tf.uint8
resim/dosya adı Metin tf.string