imagenet2012_corrupted

Imagenet2012Corrupted, ImageNet veri kümesindeki görüntülere yaygın bozulmalar eklenerek oluşturulan bir veri kümesidir. Orijinal belgede 15 + 4 farklı bozulma vardır ve her birinin 5 önem derecesi vardır. Ayrıca 4 ekstra gauss bulanıklığı, doygunluk, sıçrama ve benek gürültüsünü de uyguluyoruz. Rastgelelik sabittir, böylece rejenerasyon deterministik olur.

 • Ana sayfa : https://openreview.net/forum?id=HJz6tiCqYm

 • Kaynak kodu : tfds.image_classification.Imagenet2012Corrupted

 • Sürümler :

  • 0.0.1 : İlk veri seti
  • 3.1.0 (varsayılan): Eksik bozulmaları uygulayın. Kırpma/yeniden boyutlandırma sırasını, dosya kodlamasını düzeltin
  • 5.0.0 : Sürüm notu yok.
 • İndirme boyutu : 1.98 MiB

 • Veri kümesi boyutu : Unknown size

 • Manuel indirme talimatları : Bu veri kümesi, kaynak verileri download_config.manual_dir içine manuel olarak download_config.manual_dir gerektirir (varsayılanı ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  manual_dir iki dosya içermelidir: ILSVRC2012_img_train.tar ve ILSVRC2012_img_val.tar. Veri setini indirme bağlantısını almak için https://image-net.org/download-images adresinden kayıt olmanız gerekmektedir.

 • Otomatik önbelleğe alındı ​​( belgeler ): Bilinmiyor

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'validation' 50.000
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(224, 224, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
dosya adı Metin tf.string
resim resim (224, 224, 3) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64
@inproceedings{
 hendrycks2018benchmarking,
 title={Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations},
 author={Dan Hendrycks and Thomas Dietterich},
 booktitle={International Conference on Learning Representations},
 year={2019},
 url={https://openreview.net/forum?id=HJz6tiCqYm},
}

imagenet2012_corrupted/gaussian_noise_1 (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = gaussian_noise, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/gaussian_noise_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = gaussian_noise, önem düzeyi = 2

imagenet2012_corrupted/gaussian_noise_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = gaussian_noise, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/gaussian_noise_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = gaussian_noise, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/gaussian_noise_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = gaussian_noise, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/shot_noise_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = shot_noise, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/shot_noise_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = shot_noise, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/shot_noise_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = shot_noise, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/shot_noise_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = shot_noise, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/shot_noise_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = shot_noise, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/impulse_noise_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = dürtü_gürültüsü, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/impulse_noise_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = dürtü_gürültüsü, önem düzeyi = 2

imagenet2012_corrupted/impulse_noise_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = dürtü_gürültüsü, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/impulse_noise_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = dürtü_gürültüsü, önem düzeyi = 4

imagenet2012_corrupted/impulse_noise_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = dürtü_gürültüsü, önem düzeyi = 5

imagenet2012_corrupted/defocus_blur_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = defocus_blur, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/defocus_blur_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = defocus_blur, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/defocus_blur_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = defocus_blur, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/defocus_blur_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = defocus_blur, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/defocus_blur_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = defocus_blur, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/glass_blur_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = glass_blur, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/glass_blur_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = glass_blur, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/glass_blur_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = glass_blur, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/glass_blur_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = glass_blur, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/glass_blur_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = glass_blur, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/motion_blur_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = motion_blur, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/motion_blur_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = motion_blur, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/motion_blur_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = motion_blur, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/motion_blur_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = motion_blur, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/motion_blur_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = motion_blur, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/zoom_blur_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = zoom_blur, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/zoom_blur_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = zoom_blur, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/zoom_blur_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = zoom_blur, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/zoom_blur_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = zoom_blur, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/zoom_blur_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = zoom_blur, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/snow_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = kar, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/snow_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = kar, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/snow_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = kar, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/snow_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = kar, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/snow_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = kar, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/frost_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = donma, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/frost_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = don, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/frost_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = don, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/frost_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = don, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/frost_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = don, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/fog_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = sis, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/fog_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = sis, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/fog_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = sis, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/fog_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = sis, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/fog_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = sis, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/parlaklık_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = parlaklık, önem derecesi = 1

imagenet2012_corrupted/parlaklık_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = parlaklık, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/parlaklık_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = parlaklık, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/parlaklık_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = parlaklık, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/parlaklık_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = parlaklık, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/contrast_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = kontrast, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/contrast_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = kontrast, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/contrast_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = kontrast, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/contrast_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = kontrast, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/contrast_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = kontrast, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/elastic_transform_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = elastik_dönüşüm, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/elastic_transform_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = elastik_dönüşüm, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/elastic_transform_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = elastik_dönüşüm, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/elastic_transform_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = elastik_dönüşüm, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/elastic_transform_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = elastik_dönüşüm, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/pixelate_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = pikselleştirme, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/pixelate_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = pikselleştirme, önem düzeyi = 2

imagenet2012_corrupted/pixelate_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = pikselleştirme, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/pixelate_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = pikselleştirme, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/pixelate_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = pikselleştirme, önem düzeyi = 5

imagenet2012_corrupted/jpeg_compression_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = jpeg_compression, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/jpeg_compression_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = jpeg_compression, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/jpeg_compression_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = jpeg_compression, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/jpeg_compression_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = jpeg_compression, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/jpeg_compression_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = jpeg_compression, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/gaussian_blur_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = gaussian_blur, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/gaussian_blur_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = gaussian_blur, önem düzeyi = 2

imagenet2012_corrupted/gaussian_blur_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = gaussian_blur, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/gaussian_blur_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = gaussian_blur, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/gaussian_blur_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = gaussian_blur, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/saturate_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = doygunluk, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/saturate_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = doygunluk, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/saturate_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = doygunluk, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/saturate_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = doygunluk, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/saturate_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = doygunluk, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/spatter_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = sıçrama, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/spatter_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = sıçrama, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/spatter_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = sıçrama, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/spatter_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = sıçrama, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/spatter_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = sıçrama, önem derecesi = 5

imagenet2012_corrupted/speckle_noise_1

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = speckle_noise, önem düzeyi = 1

imagenet2012_corrupted/speckle_noise_2

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = speckle_noise, önem derecesi = 2

imagenet2012_corrupted/speckle_noise_3

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = speckle_noise, önem derecesi = 3

imagenet2012_corrupted/speckle_noise_4

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = speckle_noise, önem derecesi = 4

imagenet2012_corrupted/speckle_noise_5

 • Yapılandırma açıklaması : bozulma türü = speckle_noise, önem derecesi = 5