ikili_alpha_digits

  • Açıklama:

'0' ile '9' arasındaki ikili 20x16 basamak ve 'A' ile 'Z' arasındaki büyük harf. Her sınıftan 39 örnek.

Bölmek Örnekler
'train' 1.404
  • Özellikler:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(20, 16, 1), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=36),
})

görselleştirme

  • Citation: