cifar100

Bu veri seti, her biri 600 görüntü içeren 100 sınıfa sahip olması dışında, tıpkı CIFAR-10'a benzer. Sınıf başına 500 eğitim görüntüsü ve 100 test görüntüsü vardır. CIFAR-100'deki 100 sınıf, 20 üst sınıfa ayrılmıştır. Her görüntü bir "ince" etiketle (ait olduğu sınıf) ve bir "kaba" etiketle (ait olduğu üst sınıf) gelir.

Bölmek Örnekler
'test' 10.000
'train' 50.000
 • Özellikler :
FeaturesDict({
  'coarse_label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=20),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=100),
})

görselleştirme

 • alıntı :
@TECHREPORT{Krizhevsky09learningmultiple,
  author = {Alex Krizhevsky},
  title = {Learning multiple layers of features from tiny images},
  institution = {},
  year = {2009}
}