cifar10_corrupted

Cifar10Corrupted, Cifar10 veri setindeki test görüntülerine 15 yaygın bozulma + 4 ekstra bozulma eklenerek oluşturulan bir veri setidir. Bu veri seti, orijinal yazarlar tarafından yüklenen bozuk Cifar10 test görüntülerini sarar.

Bölmek Örnekler
'test' 10.000
 • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (32, 32, 3) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64
@inproceedings{
 hendrycks2018benchmarking,
 title={Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations},
 author={Dan Hendrycks and Thomas Dietterich},
 booktitle={International Conference on Learning Representations},
 year={2019},
 url={https://openreview.net/forum?id=HJz6tiCqYm},
}

cifar10_corrupted/brightness_1 (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: parlaklık, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/parlaklık_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: parlaklık, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/parlaklık_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: parlaklık, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/parlaklık_4

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: parlaklık, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/parlaklık_5

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: parlaklık, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/contrast_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: kontrast, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/contrast_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: kontrast, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/contrast_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: kontrast, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/contrast_4

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: kontrast, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/contrast_5

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: kontrast, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/defocus_blur_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: defocus_blur, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/defocus_blur_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: defocus_blur, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/defocus_blur_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: defocus_blur, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/defocus_blur_4

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: defocus_blur, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/defocus_blur_5

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: defocus_blur, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/elastik_1

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: elastik, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/elastik_2

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: elastik, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/elastik_3

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: elastik, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/elastik_4

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: elastik, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/elastik_5

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: elastik, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/fog_1

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: sis, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/fog_2

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: sis, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/fog_3

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: sis, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/fog_4

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: sis, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/fog_5

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: sis, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/frost_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: don, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/frost_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: donma, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/frost_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: don, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/frost_4

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: don, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/frost_5

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: don, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: frosted_glass_blur, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: frosted_glass_blur, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: frosted_glass_blur, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_4

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: frosted_glass_blur, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_5

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: frosted_glass_blur, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/gaussian_blur_1

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: gaussian_blur, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/gaussian_blur_2

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: gaussian_blur, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/gaussian_blur_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: gaussian_blur, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/gaussian_blur_4

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: gaussian_blur, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/gaussian_blur_5

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: gaussian_blur, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/gaussian_noise_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: gaussian_noise, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/gaussian_noise_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: gaussian_noise, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/gaussian_noise_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: gaussian_noise, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/gaussian_noise_4

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: gaussian_noise, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/gaussian_noise_5

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: gaussian_noise, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/impulse_noise_1

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: dürtü_gürültüsü, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/impulse_noise_2

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: dürtü_gürültüsü, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/impulse_noise_3

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: dürtü_gürültüsü, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/impulse_noise_4

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: dürtü_gürültüsü, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/impulse_noise_5

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: dürtü_gürültüsü, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/jpeg_compression_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: jpeg_compression, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/jpeg_compression_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: jpeg_compression, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/jpeg_compression_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: jpeg_compression, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/jpeg_compression_4

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: jpeg_compression, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/jpeg_compression_5

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: jpeg_compression, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/motion_blur_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: motion_blur, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/motion_blur_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: motion_blur, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/motion_blur_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: motion_blur, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/motion_blur_4

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: motion_blur, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/motion_blur_5

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: motion_blur, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/pixelate_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: pikselleştirme, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/pixelate_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: pikselleştirme, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/pixelate_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: pikselleştirme, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/pixelate_4

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: pikselleştirme, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/pixelate_5

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: pikselleştirme, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/saturate_1

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: doygunluk, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/saturate_2

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: doygunluk, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/saturate_3

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: doygunluk, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/saturate_4

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: doygunluk, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/saturate_5

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: doygunluk, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/shot_noise_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: shot_noise, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/shot_noise_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: shot_noise, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/shot_noise_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: shot_noise, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/shot_noise_4

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: shot_noise, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/shot_noise_5

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: shot_noise, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/snow_1

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: kar, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/snow_2

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: kar, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/snow_3

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: kar, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/snow_4

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: kar, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/snow_5

 • Yapılandırma açıklaması : Yolsuzluk yöntemi: kar, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/spatter_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: sıçrama, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/spatter_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: sıçrama, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/spatter_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: sıçrama, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/spatter_4

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: sıçrama, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/spatter_5

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: sıçrama, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/speckle_noise_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: speckle_noise, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/speckle_noise_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: speckle_noise, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/speckle_noise_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: speckle_noise, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/speckle_noise_4

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: speckle_noise, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/speckle_noise_5

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: speckle_noise, önem düzeyi: 5

cifar10_corrupted/zoom_blur_1

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: zoom_blur, önem düzeyi: 1

cifar10_corrupted/zoom_blur_2

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: zoom_blur, önem düzeyi: 2

cifar10_corrupted/zoom_blur_3

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: zoom_blur, önem düzeyi: 3

cifar10_corrupted/zoom_blur_4

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: zoom_blur, önem düzeyi: 4

cifar10_corrupted/zoom_blur_5

 • Yapılandırma açıklaması : Bozulma yöntemi: zoom_blur, önem düzeyi: 5