cmaterdb

Bu veri kümesi, her biri sınıf başına (hane başına) 600 görüntüye sahip olan toplam 6000 Bangla rakamından (32x32 RGB renkli, 6000 görüntü) oluşan - El yazısı Bangla rakamları - dengeli veri kümesinin görüntülerini içerir. El yazısı Devanagari rakamları - her biri sınıf başına 300 görüntüye (hane başına) sahip toplam 3000 Devanagari rakamından (32x32 RGB renkli, 3000 görüntü) oluşan dengeli veri kümesi. El yazısı Telugu rakamları - her biri sınıf başına 300 görüntüye (hane başına) sahip toplam 3000 Telugu rakamından (32x32 RGB renkli, 3000 görüntü) oluşan dengeli veri kümesi.

CMATERdb, Jadavpur Üniversitesi, Hindistan'daki 'Eğitim, Eğitim ve Araştırma için Mikroişlemci Uygulamaları Merkezi' (CMATER) araştırma laboratuvarında oluşturulan örüntü tanıma veritabanı deposudur.

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (32, 32, 3) tf.uint8
etiket sınıf etiketi tf.int64
@article{Das:2012:GAB:2161007.2161320,
 author = {Das, Nibaran and Sarkar, Ram and Basu, Subhadip and Kundu, Mahantapas
      and Nasipuri, Mita and Basu, Dipak Kumar},
 title = {A Genetic Algorithm Based Region Sampling for Selection of Local Features
     in Handwritten Digit Recognition Application},
 journal = {Appl. Soft Comput.},
 issue_date = {May, 2012},
 volume = {12},
 number = {5},
 month = may,
 year = {2012},
 issn = {1568-4946},
 pages = {1592--1606},
 numpages = {15},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2011.11.030},
 doi = {10.1016/j.asoc.2011.11.030},
 acmid = {2161320},
 publisher = {Elsevier Science Publishers B. V.},
 address = {Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands},
 keywords = {Feature selection, Genetic algorithm, N-Quality consensus,
 Optimal local regions, Region sampling, Variable sized local regions},
}
@article{Das:2012:SFC:2240301.2240421,
 author = {Das, Nibaran and Reddy, Jagan Mohan and Sarkar, Ram and Basu, Subhadip and Kundu,
      Mahantapas and Nasipuri, Mita and Basu, Dipak Kumar},
 title = {A Statistical-topological Feature Combination for Recognition of Handwritten Numerals},
 journal = {Appl. Soft Comput.},
 issue_date = {August, 2012},
 volume = {12},
 number = {8},
 month = aug,
 year = {2012},
 issn = {1568-4946},
 pages = {2486--2495},
 numpages = {10},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2012.03.039},
 doi = {10.1016/j.asoc.2012.03.039},
 acmid = {2240421},
 publisher = {Elsevier Science Publishers B. V.},
 address = {Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands},
 keywords = {Character recognition, Feature combination, MPCA, PCA, SVM, Statistical, Topological},
}

cmaterdb/bangla (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : CMATERdb Bangla Rakamları

 • İndirme boyutu : 573.81 KiB

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 1.000
'train' 5.000

cmaterdb/devanagari

 • Yapılandırma açıklaması : CMATERdb Devangari Rakamları

 • İndirme boyutu : 275.29 KiB

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 500
'train' 2.500

cmaterdb/telugu

 • Yapılandırma açıklaması : CMATERdb Telugu Rakamları

 • İndirme boyutu : 283.90 KiB

 • Bölmeler :

Bölmek Örnekler
'test' 500
'train' 2.500