büyük dünya ağı

BigEarthNet, 590.326 Sentinel-2 görüntü yamasından oluşan yeni bir büyük ölçekli Sentinel-2 kıyaslama arşividir. Yerdeki görüntü yama boyutu, kanal çözünürlüğüne bağlı olarak değişken görüntü boyutu ile 1,2 x 1,2 km'dir. Bu, 43 dengesiz etiket içeren çok etiketli bir veri kümesidir.

BigEarthNet'i inşa etmek için, başlangıçta Avrupa'nın 10 ülkesinde (Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Kosova, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Sırbistan, İsviçre) Haziran 2017 ile Mayıs 2018 arasında satın alınan 125 Sentinel-2 karosu seçildi. Tüm karolar, Sentinel-2 Seviye 2A ürün oluşturma ve biçimlendirme aracı (sen2cor) tarafından atmosferik olarak düzeltildi. Daha sonra bunlar 590,326 örtüşmeyen görüntü parçasına bölünmüştür. Her görüntü yamasına, 2018 yılı CORINE Arazi Örtüsü veritabanından (CLC 2018) sağlanan çoklu arazi örtüsü sınıfları (yani çoklu etiketler) tarafından açıklamalar eklenmiştir.

Metre cinsinden bantlar ve piksel çözünürlüğü:

 • B01: Kıyı aerosolü; 60m
 • B02: Mavi; 10m
 • B03: Yeşil; 10m
 • B04: Kırmızı; 10m
 • B05: Bitki örtüsü kırmızı kenarı; 20m
 • B06: Bitki örtüsü kırmızı kenarı; 20m
 • B07: Bitki örtüsü kırmızı kenarı; 20m
 • B08: NIR; 10m
 • B09: Su buharı; 60m
 • B11: SWIR; 20m
 • B12: SWIR; 20m
 • B8A: Dar NIR; 20m

Lisans: Topluluk Verileri Lisans Sözleşmesi - İzin Veren, Sürüm 1.0.

URL: http://bigearth.net/

Bölmek Örnekler
'train' 590.326
@article{Sumbul2019BigEarthNetAL,
 title={BigEarthNet: A Large-Scale Benchmark Archive For Remote Sensing Image Understanding},
 author={Gencer Sumbul and Marcela Charfuelan and Beg{"u}m Demir and Volker Markl},
 journal={CoRR},
 year={2019},
 volume={abs/1902.06148}
}

bigearthnet/rgb (varsayılan yapılandırma)

 • Yapılandırma açıklaması : Sentinel-2 RGB kanalları

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(120, 120, 3), dtype=tf.uint8),
  'labels': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=43)),
  'metadata': FeaturesDict({
    'acquisition_date': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'coordinates': FeaturesDict({
      'lrx': tf.int64,
      'lry': tf.int64,
      'ulx': tf.int64,
      'uly': tf.int64,
    }),
    'projection': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'tile_source': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
dosya adı Metin tf.string
resim resim (120, 120, 3) tf.uint8
etiketler Sıra(Sınıf Etiketi) (Hiçbiri,) tf.int64
meta veri ÖzelliklerDict
meta veri/edinme_tarihi Metin tf.string
meta veri/koordinatlar ÖzelliklerDict
meta veri/koordinatlar/lrx tensör tf.int64
meta veri/koordinatlar/lry tensör tf.int64
meta veri/koordinatlar/ulx tensör tf.int64
meta veri/koordinatlar/uly tensör tf.int64
meta veri/projeksiyon Metin tf.string
meta veri/döşeme_kaynağı Metin tf.string

bigearthnet/tümü

 • Yapılandırma açıklaması : 13 Sentinel-2 kanalı

 • Özellik yapısı :

FeaturesDict({
  'B01': Tensor(shape=(20, 20), dtype=tf.float32),
  'B02': Tensor(shape=(120, 120), dtype=tf.float32),
  'B03': Tensor(shape=(120, 120), dtype=tf.float32),
  'B04': Tensor(shape=(120, 120), dtype=tf.float32),
  'B05': Tensor(shape=(60, 60), dtype=tf.float32),
  'B06': Tensor(shape=(60, 60), dtype=tf.float32),
  'B07': Tensor(shape=(60, 60), dtype=tf.float32),
  'B08': Tensor(shape=(120, 120), dtype=tf.float32),
  'B09': Tensor(shape=(20, 20), dtype=tf.float32),
  'B11': Tensor(shape=(60, 60), dtype=tf.float32),
  'B12': Tensor(shape=(60, 60), dtype=tf.float32),
  'B8A': Tensor(shape=(60, 60), dtype=tf.float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'labels': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=43)),
  'metadata': FeaturesDict({
    'acquisition_date': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'coordinates': FeaturesDict({
      'lrx': tf.int64,
      'lry': tf.int64,
      'ulx': tf.int64,
      'uly': tf.int64,
    }),
    'projection': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'tile_source': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtype Tanım
ÖzelliklerDict
B01 tensör (20, 20) tf.float32
B02 tensör (120, 120) tf.float32
B03 tensör (120, 120) tf.float32
B04 tensör (120, 120) tf.float32
B05 tensör (60, 60) tf.float32
B06 tensör (60, 60) tf.float32
B07 tensör (60, 60) tf.float32
B08 tensör (120, 120) tf.float32
B09 tensör (20, 20) tf.float32
B11 tensör (60, 60) tf.float32
B12 tensör (60, 60) tf.float32
B8A tensör (60, 60) tf.float32
dosya adı Metin tf.string
etiketler Sıra(Sınıf Etiketi) (Hiçbiri,) tf.int64
meta veri ÖzelliklerDict
meta veri/edinme_tarihi Metin tf.string
meta veri/koordinatlar ÖzelliklerDict
meta veri/koordinatlar/lrx tensör tf.int64
meta veri/koordinatlar/lry tensör tf.int64
meta veri/koordinatlar/ulx tensör tf.int64
meta veri/koordinatlar/uly tensör tf.int64
meta veri/projeksiyon Metin tf.string
meta veri/döşeme_kaynağı Metin tf.string